Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste, images: newest

pictures: 1 - 10 of 38

Hristos a Înviat! Sã purtãm Lumina
Sfântã în inimi! Paºte Bun ºi
Luminat!Hristos a Înviat! Sã purtãm Lumina Sfântã în inimi! Paºte Bun ºi Luminat!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 16 April 2014
Score 9.1 of 8 votes : : Comments: 2 : : Sent: 2 times

Hristos a Înviat! Sãnãtate, bucurie
ºi multe clipe petrecute cu familia ºi
cei dragi! Paºte Fericit!Hristos a Înviat! Sãnãtate, bucurie ºi multe clipe petrecute cu familia ºi cei dragi! Paºte Fericit!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 16 April 2014
Score 9.3 of 9 votes : : Sent: once

Paºte Fericit ºi Luminat!
Sãrbãtoarea Învierii Domnului sã vã
arate Calea spre Fericire ºi Bucurie.
Hristos a Înviat!Paºte Fericit ºi Luminat! Sãrbãtoarea Învierii Domnului sã vã arate Calea spre Fericire ºi Bucurie. Hristos a Înviat!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 16 April 2014
Score 9.3 of 8 votes : : Comments: 1

Paºte Fericit! Pe sãlcii verzi ºi
flori de mãr, Iisus sã-þi intre-n
casã, sã-þi lase-n inimã ºi-n gând
Lumina preþioasã! Hristos A Înviat!Paºte Fericit! Pe sãlcii verzi ºi flori de mãr, Iisus sã-þi intre-n casã, sã-þi lase-n inimã ºi-n gând Lumina preþioasã! Hristos A Înviat!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 13 April 2014
Score 9.4 of 10 votes : : Sent: 2 times

Acum, când Harul este iar cu noi, ºi
îngeri peste orice casã, Iisus, noi te
rugãm sã vii, sã stai cu noi la
masã! Hristos A Înviat!Acum, când Harul este iar cu noi, ºi îngeri peste orice casã, Iisus, noi te rugãm sã vii, sã stai cu noi la masã! Hristos A Înviat!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 13 April 2014
Score 9.3 of 9 votes : : Comments: 1 : : Sent: 2 times

Un iepuraº drãgãlaº ne-a ieºit în
cale, cu vitezã mare ºi ureazã
neîncetat: Paºte Minunat, Hristos a
Înviat!Un iepuraº drãgãlaº ne-a ieºit în cale, cu vitezã mare ºi ureazã neîncetat: Paºte Minunat, Hristos a Înviat!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 13 April 2014
Score 8.1 of 9 votes

Sã ne multiplicãm gândurile ºi
faptele bune asemenea ouãlelor vopsite
de Paºte! Haideþi sã ciocnim un ou
roºu!Sã ne multiplicãm gândurile ºi faptele bune asemenea ouãlelor vopsite de Paºte! Haideþi sã ciocnim un ou roºu!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 2 May 2013
Score 9.3 of 9 votes

Paºte Fericit! Un iepuraº drãgãlaº
se gândeºte la tine!Paºte Fericit! Un iepuraº drãgãlaº se gândeºte la tine!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 2 May 2013
Score 9.6 of 18 votes : : Comments: 1 : : Sent: 4 times

De Paºte, iartã pe cineva, Spune unei
persoane dragi cât de mult o iubeºti,
Elibereazã-þi sufletul de teamã!
Paºte Fericit!De Paºte, iartã pe cineva, Spune unei persoane dragi cât de mult o iubeºti, Elibereazã-þi sufletul de teamã! Paºte Fericit!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 2 May 2013
Score 7.9 of 10 votes : : Comments: 1 : : Sent: 2 times

Vã urez sã nu vã ocoleascã
iepuraºul nici anul acesta! Paºte
Fericit!Vã urez sã nu vã ocoleascã iepuraºul nici anul acesta! Paºte Fericit!

Category: Poze cu Mesaje Felicitari de Pasti Paste
On site from date of: 13 April 2012
Score 9.2 of 15 votes : : Comments: 2 : : Sent: 9 times

top